Kalkulator wyrażeń

Dołączona strona "clone:expressioncalc" nie istnieje (utwórz ją teraz)

Kalkulator wyrażeń jest programem, który oblicza wyrażenia wpisane w polu tekstowym i wyświetla wynik obliczeń. Istnieje możliwość wykonywania obliczeń w pętli. Kalkulator obsługuje wiele funkcji, pamięć, przechowuje wynik ostatniego działania. Kalkulator dostepny jest tutaj wraz z kodem źródłowym dla Delphi 7.0. Jest także przygotowana przeze mnie wersja dla Lazarus 0.9.29, darmowego odpowiednika Delphi, dostępna tutaj.

Istnieje również wersja dla konsoli, obliczająca działania z linii poleceń. Można dokonywać obliczeń w pętli i wczytywać działania z pliku i standardowego wejścia (STDIN – klawiatura lub plik tekstowy) oraz wysyłać wyniki działań na standardowe wyjście (STDOUT – ekran lub do pliku tekstowego). Wersja dla DOS może nie działać w systemie Windows NT, XP dlatego dołączony jest również program dla konsoli Windows. Dostępny jest tutaj z kodem źródłowym dla Free Pascal.

Public Domain